CÁC LOẠI SẢN PHẨM CỦA GEM SKY WORLD ĐẤT XANH

Điểm nhấn của dự án gem sky world là công viên trung tâm và 6 công viên nội khu rải khắp khu đô thị, trong đó nổi bật là quần thể giải trí Sky Park rộng 3ha. Đây là khu giải trí, vận động ngoài trời và trong nhà đa chức năng bao gồm: quảng trường, vòng đu quay, khu trò chơi, khu leo núi, mê cung,…

MẪU NHÀ LIÊN HẾ 2 MÁI

Nh%C3%A0 li%E1%BB%81n k%E1%BB%81 1 m%C3%A1i 3

THIẾT KẾ LẠI NHÀ LIÊN KẾ 1 MÁI

LK 1 M%C3%A1i


MẪU NHÀ LIÊN HẾ 2 MÁI

Nh%C3%A0 li%C3%AAn k%E1%BA%BF 2 m%C3%A1i 1

THIẾT KẾ MẪU NHÀ LIÊN KẾ 2 MÁI

LK 2 m%C3%A1i 5x20 1


MẪU NHÀ SHOPHOUSE THƯƠNG MẠI.

Nh%C3%A0 Ph%E1%BB%91 Th%C6%B0%C6%A1ng M%E1%BA%A1i 2 1

THIẾT KẾ NHÀ SHOPHOUSE MẪU 2A 6×20

NP m%E1%BA%ABu 2A 6x20 1

THIẾT KẾ MẪU NHÀ SHOPHOUSE MẪU 2A 6×22

NP m%E1%BA%ABu 2A


THIẾT KẾ MẪU NHÀ SHOPHOUSE: MẪU 2B 6×20

NP m%E1%BA%ABu 2B

THIẾT KẾ MẪU NHÀ SHOPHOUSE: MẪU 2B 6×22

NP m%E1%BA%ABu 2B


MẪU NHÀ BIỆT THỰ SONG LẬP

 

Bi%E1%BB%87t th%E1%BB%B1 Song l%E1%BA%ADp 2THIẾT KẾ MẪU NHÀ BIỆT THỰ SONG LẬP 8×20

Bi%E1%BB%87t th%E1%BB%B1 Song l%E1%BA%ADp


MẪU NHÀ BIỆT THỰ ĐƠN LẬP.

Bi%E1%BB%87t t%E1%BB%B1 %C4%90%C6%A1n L%E1%BA%ADp 3

THIẾT KẾ MẪU NHÀ BIỆT THỰ ĐƠN LẬP

Bi%E1%BB%87t th%E1%BB%B1 %C4%90%C6%A1n l%E1%BA%ADp 15x20 1

 

 

Bi%E1%BB%87t th%E1%BB%B1 %C4%90%C6%A1n l%E1%BA%ADp 15x20 1

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: Hotline: 0981 467 967 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thi gian sớm nhất !

    0981 467 967
    .
    .
    .
    .