Điều 72. Trình tự, giấy tờ thủ tục đăng cấp cho Giấy chứng nhận sổ đỏ, quyền nắm giữ nhà sống cũng như gia sản khác nối sát với đất cho người nhận chuyển nhượng vốn quyền sở hữu đất đai, mua căn nhà sốngdự án công trình trong những dự án công trình phát triển ngôi nhà sống

1. sau thời điểm hoàn thành công trình xây dựngcông ty dự án dự án công trình phát triển ngôi nhà   trách nhiệm gửi Sở tài nguyên  môi trường nhiều giấy tờ sau đây:

a) quyết định phê duyệt dự án công trình hay quyết định dự án hoặc giấy phép dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

b) đưa ra quyết định phê duyệt quy hoạch thiết kế liên quan tỷ lệ 1/500; giấy phép thiết kế (nếu có);

c) Giấy chứng nhận hoặc quyết định chuyển giao đấtđến thuê khu đất của cơ quan  thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ trung tâm tài chính của công ty dự án đi lên nhà  (trừ tình huống được miễn hay chậm nộp theo quy định của pháp luật);

d) bản vẽ nhàkhu đất sẽ quy hoạch khi là sơ đồ mặt bằng hoàn thành công việc hay sơ đồ quy hoạch bên bằng  kích cỡ nhiều cạnh của mỗi căn hộ đã bán hợp với thực trạng xây dựng cũng như giấy tờ đã ký; list nhiều căn hộcông trình xây dựng nhằm bán (có các tin tức số hiệu căn nhàdiện tích khu đấtdiện tích thiết kế  diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ); trường hợp căn nhà cộng đồng cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất dùng chung của các nhà căn nhàbên bằng xây dựng căn nhà chung cư, mặt bằng của mỗi tầng, từng căn hộ;

đ) report kết quả triển khai dự án.

2. trong khoảng time không thật 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ nước sơ, Sở khoáng sản  môi trường  trách nhiệm kiểm tra thực trạng dùng đấtcăn nhà sống cũng như dự án công trình sẽ xây dựng  điều kiện chuyển nhượng vốn quyền sở hữu đất đai, bán căn nhà  của chủ đầu tư dự án.

sau khi hoàn thành kiểm tra, Sở khoáng sản  môi trường xuất hiện trọng trách gửi thông báo cho công ty đầu tư dự án công trình về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ Nhà Phố sẽ kiểm tra mang đến văn phòng đăng cam kết đất đai để làm thủ tục đăng cam kết nhàđất đến bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy tắc của pháp lý.

3. nhà đầu tư dự án công trình căn nhà   nhiệm vụ nộp 01 bộ hồ sơ đăng cam kếtcấp cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ căn nhà sống  tài sản khác nối sát cùng với khu đất thay cho những người nhận chuyển nhượng vốn quyền sở hữu đất đai, mua căn nhà công trình hoặc cung cấp hồ nước sơ mang đến bên mua nhằm tự đi đăng ký kếthồ nước sơ gồm có có:

a) Đơn đăng cam kết khu đất đai, tài sản nối sát cùng với khu đấtcấp cho Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, quyền sở hữu căn nhà   gia sản khác nối sát cùng với đất;

b) hợp đồng về chuyển nhượng quyền sở hữu đất đaimua bán ngôi nhà công trình đi theo quy tắc của pháp luật;

c) Biên phiên bản chuyển giao nhàđấtdự án công trình.

du can ho chung cu celadon city quan tan phu 4

4. văn phòng đăng ký kết khu đất đai xuất hiện nhiệm vụ thực hành những các bước sau:

a) chăm sóc những hợp đồng pháp lý trong hồ nước sơ; xác nhận đủ điều kiện hay là không đủ ĐK cung cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, quyền nắm giữ ngôi nhà   tài sản khác gắn sát với đất trong đơn đăng ký;

b) Gửi số liệu địa chính mang đến cơ quan thuế nhằm xác định nhiệm vụ tài chính (nếu có);

c) update thông tin trong hồ sơ địa chính, hạ tầng dữ liệu khu đất đai (nếu có);

d) sắp tới hồ sơ để trình cơ quan xuất hiện thẩm quyền cung cấp Giấy chứng nhận sổ đỏ, quyền sở hữu nhà   gia tài khác nối sát cùng với khu đất quy tắc tại Điều 37 của Nghị định này;

đ) yêu cầu nhà đầu tư dự án công trình nộp Giấy chứng nhận sổ đỏ, quyền nắm giữ ngôi nhà  cũng như tài sản khác gắn liền cùng với khu đất cũng được cấp cho nhằm chỉnh lý vào hồ nước sơ địa chính, cơ sở dữ liệu khu đất đai;

e) Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ngôi nhà sống cũng như gia sản khác gắn sát với khu đất cho những người được cấp cho.

5. trường hợp nhà đầu tư dự án  vi phạm pháp lý về đất đai, pháp luật về quy hoạchpháp lý về nhà  thì Sở tài nguyên  thị trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh nhằm xử lý theo chuẩn mực của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: Hotline: 0981 467 967 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thi gian sớm nhất !

    0981 467 967
    .
    .
    .
    .